Ninh Thuận: Người dân vùng dự án Phước Dinh quyết không đồng tình khai thác titan

Tin mới

05/12/2012 00:00