Nội các Israel tán thành đề xuất tổng tuyển cử sớm vào 22-1-2013 của Thủ tướng Netanyahu

Tin mới

14/10/2012 20:59

M.Nhung