Nội các mới của Nhật tuyên thệ nhậm chức dưới sự chứng kiến của Nhật Hoàng Akihito

Tin mới

26/12/2012 23:09

B.T.H