Nokia lỗ 754 triệu USD trong quý 3-2012

Tin mới

19/10/2012 15:21

 

T.Nguyên