Nóng lên toàn cầu làm tổn thất 1,6% tổng GDP toàn cầu, tương đương 1,2 ngàn tỉ USD

Tin mới

19/10/2012 05:30

M.Nhung