Núi lửa San Cristobal cao nhất Nicaragua bùng nổ ngày 8-9, khoảng 3.000 người sơ tán

Tin mới

09/09/2012 14:40

M.Nhung