Olympic: Dính dopping, Victoria Baranova (Nga, đua xe đạp) và Cataldo (Kissya, đua thuyền) bị loại

Tin mới

04/08/2012 20:20

 
T.Kim