Olympic và Paralympic London 2012 tốn khoảng 14,4 tỉ USD, thấp hơn dự kiến 603 triệu USD

Tin mới

24/10/2012 03:30

M.Nhung