Ông Abdi Farah Shirdon Saaid trở thành thủ tướng mới của Somalia ngày 6-10

Tin mới

07/10/2012 08:17

M.Nhung