Ông David Usupashvili được bầu làm chủ tịch quốc hội Gruzia khóa mới ngày 21-10

Tin mới

22/10/2012 01:30

M.Nhung