Ông Mark Carney được chỉ định làm thống đốc Ngân hàng Anh quốc ngày 26-11

Tin mới

27/11/2012 09:20

M.Nhung