Ông Masato Kitera trở thành tân Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc

Tin mới

22/11/2012 10:39

 
 
Phong Linh