Ông Nguyễn Thanh Sơn được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP Cần Thơ

Tin mới

07/12/2012 18:37

Phong Linh