Ông Nguyễn Thành Tâm được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ngày 16-1

Tin mới

16/01/2013 20:51

M.Nhung