Ông Petr Prokopovich được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng mới của Belarus

Tin mới

18/01/2013 20:24

M.Khuê