Ông Shinzo Abe lần thứ hai được bầu làm thủ tướng Nhật Bản

Tin mới

26/12/2012 14:31


T.Nguyên