Ông Tô Trọng Tôn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng Lào Cai

Tin mới

02/11/2012 07:25


Phong Linh