Ông Tony Hall, GĐ điều hành nhà hát Opera Hoàng gia Anh, trở thành tổng giám đốc BBC

Tin mới

23/11/2012 00:30

M.Nhung