Ông Trần Châu được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GTVT Bình Định

Tin mới

01/11/2012 10:39

T.Nguyên