Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2010-2015

Thứ Sáu, 20:01  15/06/2012

T.Tiên
[Quay lại]