Pakistan: 19 người chết trong các vụ bạo lực ở tỉnh Sindh và Balochistan

Tin mới

07/11/2012 12:56