Pakistan: 19 người chết trong các vụ bạo lực ở tỉnh Sindh và Balochistan