Pakistan: Máy bay không người lái mỹ bắn 2 tên lửa vào vùng Tappi, 3 người chết

Tin mới

24/10/2012 19:07

B.T.H