Pakistan: Máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt 10 chiến binh ở phía Tây Bắc Pakistan

Tin mới

11/10/2012 20:45

Linh San