Pakistan - Mỹ tham vấn cấp cao về quốc phòng và an ninh chiến lược ngày 3-12

Tin mới

04/12/2012 01:30

M.Nhung