Pakistan nới lỏng hạn chế thị thực đối với một số đối tượng công dân Ấn Độ ngày 1-11

Tin mới

02/11/2012 09:20

M.Nhung