Pakistan tiêu diệt Mohammad Almed Almansoor, một chỉ huy cấp cao của Al-Qaeda

Tin mới

09/12/2012 20:23

T.Tiên