Panama: Ban bố tình trạng thảm họa do lũ lụt tại 3 tỉnh Capira, Chorrera, Colon ngày 25-11

Tin mới

26/11/2012 15:20

M.Nhung