Paraguay thu giữ 1,7 tấn cocain ở khu vực gần biên giới Brazil

Tin mới

12/11/2012 11:28

 

Phong Linh