Pháp hiện có hơn 3,1 triệu người thất nghiệp; mức cao nhất kể từ tháng 4-1998

Tin mới

28/11/2012 14:34

 

T.Nguyên