Pháp: Lũ lụt lớn tại Thánh địa Lourdes, 450 khách hành hương sơ tán

Tin mới

22/10/2012 16:06

T.Nguyên