Pháp: Nhà thờ Đức Bà Paris kỷ niệm 850 năm hình thành vào năm 2013

Tin mới

27/12/2012 05:30

M.Nhung