Pháp: Ông Jean-Francois Cope, đồng minh của ông Sarkozy, trở thành thủ lĩnh đảng UMP ngày 19-11

Tin mới

20/11/2012 08:20

M.Nhung