Pháp và Việt Nam gắn biển cho di tích lịch sử nhà số 49 phố Cambacérès, sáng 13-10

Tin mới

14/10/2012 14:10

T.Tiên