Pháp vừa thẩm vấn bà quả phụ của ông Yasser Arafat với tư cách nhân chứng

Tin mới

18/10/2012 05:30

M.Nhung