Phát hiện thuốc nổ gần nhà TT Cyprus ở làng Kellaki (gần TP Limassol) ngày 29-12

Tin mới

30/12/2012 12:59

M.Nhung