Phe đối lập Syria: Nga đề xuất cho TT Assad tại vị đến khi bầu cử năm 2014

Tin mới

11/11/2012 13:40

M.Nhung