Phiến quân cảnh báo chiến tranh nếu binh lính nước ngoài ở lại Afghanistan sau năm 2014

Tin mới

05/01/2013 22:40

T.Kim