Philippines: 146 bức tranh quý mà cựu độc tài F.Marcos mua bằng công quỹ vẫn mất tích

Tin mới

27/11/2012 15:23

M.Nhung