Philippines: 22 phiến quân Hồi giáo bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh ngày 3-2

Tin mới

04/02/2013 20:44

Lê Thoa