Philippines: Bộ sưu tập giày nổi tiếng của cựu đệ nhất phu nhân Imelda Marcos hư hỏng nặng

Tin mới

25/09/2012 05:30

M.Nhung