Philippines: Chính phủ và nhóm Hồi giáo MILF ký thỏa thuận hòa bình

Tin mới

15/10/2012 20:29

T.Nguyên