Philippines: Lệnh cấm sử dụng súng bắt đầu có hiệu lực

Tin mới

13/01/2013 20:57

T.Tiên