Philippines: Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng tại miền Nam, 1.000 người phải sơ tán

Tin mới

21/01/2013 01:30

M.Nhung