Philippines: Mưa xối xả 10 ngày qua làm ngập gần 1/2 Manila, 53 người chết

Tin mới

08/08/2012 05:29

M.Nhung