Philippines phạt Hải quân Mỹ xâm phạm trái phép khu vực di sản thế giới ngày 22-1

Tin mới

23/01/2013 06:30

M.Nhung