Philippines: Số người chết do bão Bopha tăng lên 475 người

Tin mới

06/12/2012 16:50

 

T.Nguyên