Philippines: Thứ trưởng Ngoại giao Erlinda Basilio làm tân đại sứ tại Trung Quốc

Tin mới

05/12/2012 15:49

Phong Linh