Philippines tuyên bố đảm bảo an ninh cho các đại sứ quán phương Tây ngày 30-9

Tin mới

01/10/2012 00:27

M.Nhung