Phú Thọ được giá chè cả vụ năm nay, hiện khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg chè khô

Tin mới

04/11/2012 13:26

M.Nhung