Phú Thọ rà phá gần 300 quả bom bi tại bãi sông huyện Đoan Hùng từ ngày 14 - 21/1

Tin mới

22/01/2013 03:00

M.Nhung